embléma

Sós Antikvárium

alapítás éve 1985

Katalógus   in english   BelépésÜzletünk 1985-óta, mindig készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, hagyatékokat.

Újdonság


(csak ebben a fő kategóriában)

 könyv | térkép | metszet | levelezőlap | kézirat 

2021-02-16 kedd

1 2       -->

ke217.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 900 FORINT

Csukás István egyetemi tanár gépírásos levele, Tarnócz Márton irodalomtörténésznek.
Aláírt.

ke218.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1500 FORINT

Németh Gyula ( nyelvtudós, turkológus, egyetemi tanár, az MTA tagja) levelezőlapja Vámos Ferenc

......

Németh Gyula (Karcag, 1890. nov. 2. – Bp., 1976. dec. 14.): nyelvtudós, turkológ...

ke219.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 900 FORINT

Ex libris Vándor Kálmán aláírásával
Kartonra ragasztva.


.....
Vándor Kálmán (Szombathely, 1898. márc. 19. – Bp., 1949. dec. 8.): író, újságíró, a szórakoztató irodalom műv...

ke220.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 600 FORINT

Harsányi Lajos, a Magyar Színház főkőnyvelőjének levele

"Mélyen tisztelt elnők úr" megszólítással.
Gyűrött.

ke221.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 600 FORINT

Jenei Gustáv és Máté Károly aláírásával az Egyetemi nyomda szórólapja, a Hóman -Szekfű propagálására.

ke222.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 2400 FORINT

Serédi Jusztinián esztergomi érsek érdekes tartalmú gépírásos levele, Babirák plébánosnak.
Aláírt.

ke223.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1500 FORINT

Alapító levél a bárdosi római katolikus templom építésére. Az Alapító Bozzay Gáspár nyugalmazott főszolgabíró.

ke214.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 5000 FORINT

Harmat Artúr karmester, zeneszerző levelezőlapja Agócsy László karnagynak. 1943
........
Harmat Artúr (Nyitrabajna, 1885. jún. 27. – Bp., 1962. ápr. 20.): karmester és zeneszerző. Tanu...

ke215.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 4000 FORINT

Harsányi Zsolt író levele ismeretlennek.

........
Harsányi Zsolt (Korompa, 1887. jan. 27. – Bp., 1943. nov. 29.): író, újságíró, műfordító. A kolozsvári egy.-en előbb bölcsészet...

ke216.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1500 FORINT

Kürthy Emil író levele Szana tamáshoz.
1903.
........
Kürthy Emil (Endréd, 1848. márc. 14. – Bp., 1920. dec. 27.): újságíró, ifjúsági író. Gimn. tanulmányai után Bars vm.-ben tb....

ke204.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 900 FORINT

Schulek Tibor evangélikus lelkész, esperes, irodalomtörténész, Schulek Frigyes unokája, névjegye ,

hátán kézírással

.....

Schulek Tibor (Bp., 1904. febr. 3. – Bp., 1989. máj. 1...

ke205.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 3600 FORINT

Gratz Gusztáv levele, Kökény Lajosnak

1940

.....

Gratz Gusztáv (Gölnicbánya, 1875. márc. 30. – Bp., 1946. nov. 21:): publicista, miniszter, közgazdasági és történetíró, az MTA...

ke206.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 4500 FORINT

Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter kinevezési értesítése Bányai Zoltánnak.
........

Reményi-Schneller Lajos (Bp., 1892. márc. 15. – Bp., 1946. aug. 24.): politikus, pénzügyi ...

ke207.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 600 FORINT

Balla Ignác névjegykártyája, a hátlapon kézírással.................

Balla Ignác (Magyarpécska, 1885. aug. 23. – Bp., 1976. szept. 10.): író, újságíró, műfordító. A Pest...

ke208.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 900 FORINT

Lékai László bíboros, esztergomi érsek üdvözlő kártyája, az aláírásával.

ke209.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 900 FORINT

Müller Pál építész levele Vámos Ferenc építésznek. 1930.

ke210.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 2500 FORINT

Megbízólevél Brunswik Gyula mérnök részére. 1903

Duna-Tisza Csatorna építési munkálatok.
....
Korompai Brunswik Gyula (vízépítő mérnök, miniszteri tanácsos) 1863-1935.

ke211.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1500 FORINT

Dinich Ödön képviselő érdekes tartalmú levele. 1932.

.........

Dénesfay-Dinich Ödön
filmíró, hivatalnok

Születés: Szulok, 1885. október 17.

Szülei: Dinich Károly, Hampek E...

ke212.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1800 FORINT

oós Elemér (hadtörténész, genealógus) napiparancsának kivonata. 1881 szept. 19.


.........

Soós Elemér (Nádasd, 1844. jún. 16. – Bp., 1929. febr. 2.): honvéd ezredes, genealógus,...

ke213.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 30000 FORINT

Dr. Plesch János levele ismeretlennek "Kedves Barátom" megszólítással.

..............
Plesch János (? 1878 – ? 1957) magyar származású orvos, belgyógyász. Berlinben, majd Angliában...

ke203.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 12000 FORINT

Kolosváry Bálint rektor igazolványa 1919. Trianon!
..........................
Kolosváry Bálint, a kolozsvári egyetem ügyvivő rektora "Igazolvány"-t állítot ki Lehoczky Andrásnak, hogy e...

ke197.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1200 FORINT

Rott Nándor veszprémi püspök levelezőlapja. 1938.
.....
Rott Nándor (Bodenstadt, 1869. dec. 23. – Veszprém, 1939. márc. 3.): r. k. püspök, egyházi író. 1396-ban szentelték pappá, 1...

ke198.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 500 FORINT

Két orvos névjegye. 1914.
Dr. Rihmer Béla főorvos névjegykártyája, a hátlapon kézírással.
Dr. Hainiss Géza főorvos, névjegykártyája, kézírással.

ke199.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1500 FORINT

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök levelezőlapja. 1928.

ke200.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 800 FORINT

A Kalász könyvkiadó kinevezési okirata. Eble Ede társelnökké való megválasztása 1941.

ke201.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 4000 FORINT

Kurt Goepel német nyelvű levele Erdey-Grúz Tibornak érdekes tartalommal 1935.
........
Kurt Goepelnek, a Humboldt Alapítvány ügyvezető igazgatójának német nyelvű levele Erdey-Grúz Tibo...

ke202.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 12000 FORINT

Balázs Árpád, medgyesi zeneszerző, dalköltő gépírásos levele aláírással.
1927-1933-ig Budapest székesfőváros rendőrségi főkapitány-helyettesi tisztét töltötte be.
A címzett, ...

ke189.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 2400 FORINT

Az Európa kiadó megbízása Szabó Ede műfordítónak. 1963.

ke190.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 2000 FORINT

Benedek Marcell (író, irodalomtörténész) gébírásos, aláírt levele ismeretlennek.
Kartonra ragasztva.

ke191.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1200 FORINT

gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök levelezőlapja 1914?
.....
Mailáth Gusztáv Károly, gróf (Bakóca, 1864. szept. 24. – Bp., 1940. márc. 18.): erdélyi r. k. püspök, ~ Györ...

ke192.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1200 FORINT

[Augustín Fischer-Colbrie], kassai püspök meghívója Varjú Elemér múzeumi igazgató, történész részére.

ke193.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 600 FORINT

Lajossy Károly rajzoló Igazolási jegye. 1902.

ke194.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 300 FORINT

Keresztlevél. 1941.

ke195.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1200 FORINT

A Keresztény Kisgazda- Földmíves- és Polgári Párt megbízólevele Vajay Antal képviselőnek.
1922.

ke196.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1800 FORINT

Kállay Károlyné színésznő levele Jaschik Álmosné díszlet- és jelmeztervezőnek. 1941.
.....
Jaschik Álmosné; Müller Mária

(Bp., 1898. aug.–Bp., 1954. nov. 29.): díszlet- és jel...

ke70.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 400 FORINT

Igazolvány. Honvédelmi Minisztérium. 1947.

ke188.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 3600 FORINT

Eckhardt Sándor kevelezőlapja, Ernyey Józsefnek.
Eckhardt Sándor (Arad, 1890. december 23. – Budapest, 1969. május 16.) irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos ...

ke180.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 3600 FORINT

Franz Völker aláírt fotó
Franz Völker (1899-1965. ) operaénekes, aki jelentős európai karriert töltött be. Kifejezetten Richard Wagner operáinak előadójaként jeleskedett.

Clemens Kr...

ke181.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 4500 FORINT

Rudolf Bockelmann aláírt levelezőlap.1935 Budapest

Rudolf Bockelmann ( 1892- 1958. ) német operaénekes . Kiemelkedő wagneri énekesként nemzetközi karriert épített, de az 1930-as évekbe...

ke182.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 4500 FORINT

Erich Kleiber aláírt fotó 1933
Erich Kleiber (Bécs, 1890. augusztus 5. – Zürich, 1956. január 27.) osztrák karmester, zeneszerző. A Berlini Állami Operaház főzeneigazgatója 1923 és 193...

ke183.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1200 FORINT

Vico Torriani (1920-1998) színész, énekes aláírása az őt ábrázoló képen.

ke184.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1500 FORINT

Tekeres Sándor énekes dedikált fotója 1971.
.........
Tekeres Sándor (Csíkménaság, 1921. jún. 1. – Bp., 1977. júl. 11.): énekművész. A negyvenes évek elején Budapestre került. 194...

ke185.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1500 FORINT

László Imre énekes fotós levelezőlapja üdvözlő soraival, Elsy Ashley énekes táncosnőnek
....
László Imre (Csongrád, 1896. dec. 12. – Bp., 1975. jan. 1.): énekes. Rákosi Szidi szí...

ke163.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 4000 FORINT

Oroszlán Zoltán levele ismeretlennek. 1918
.......
Oroszlán Zoltán (Bp., 1891. márc. 16. – Bp., 1971. jan. 9.): régész, művészettörténész, egyetemi tanár, a történettudományok kand...

ke164.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 1800 FORINT

Csoma József levele ismeretlennek.
.......

Csoma József (Rásony, 1848. jún. 27. – Devecser, 1917. márc. 1.): történész, heraldikai író, az MTA l. tagja (1900). Sárospatakon végzett j...

ke165.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 3000 FORINT

Hekler Antal levele ismeretlennek. 1917.
.......
Hekler Antal (Bp., 1882. febr. 1. – Bp., 1940. márc. 3.): művészettörténész, régész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1920; r. 1934). 1903...

ke166.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 4000 FORINT

Vikár Vera érdekes tartalmú levele ismeretlennek.
................
Vikár Vera (1888–1943) művészettörténész, Vikár Béla fogadott leánya (felesége, Böke Kornélia első házasságáb...

ke167.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 3000 FORINT

Vikár Vera (1888–1943) művészettörténész, Vikár Béla fogadott leánya (felesége, Böke Kornélia első házasságából származó gyermeke). 191 3-ban doktorált Pasteiner Gyulánál ...

ke168.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 3000 FORINT

Vikár Vera levele
.......
Vikár Vera (1888–1943) művészettörténész, Vikár Béla fogadott leánya (felesége, Böke Kornélia első házasságából származó gyermeke). 191 3-ban dokto...

ke169.   kézirat, levelezés   berak a kosárba    részletes leírás
.

ár: 2000 FORINT

gróf Mikes Árminné levele ismeretlennek
gróf Mikes Árminné Bethlen István leánya, gróf Mikes Ármin földbirtokos felesége.
A Pro Transylvania egyesület vezetője, a koronázási viselet...
1 2       -->
Sós Antikvarium 1056 Budapest Váci utca 73.   lap tetejére