logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

Novelty


(only in this main category)

 book | map | engraving | postcard | manuscript 

2021-02-16 tuesday

<--      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49       -->

ko15451.   book/religion, church   put into the basket

Ádám Magda (összeállította): A nüncheni egyezmény létrejötte és magyarország külpolitikája. 1936-1938.

Bp. 1965. Akadémiai. 1028 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 11.59 EURO

Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához.
II.
Ádám Magda (összeállította): A nüncheni egyezmény létrejötte és magyarország külpolitikája. 1936-1938

ko15452.   book/religion, church   put into the basket

Ránki-Pamlényi-Tilkovszky-Juhász (összeállította): A Wilhelmstrasse és magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. 1933-1944.

Bp. 1968. Akadémiai. 1005 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 11.59 EURO

Ránki-Pamlényi-Tilkovszky-Juhász (összeállította): A Wilhelmstrasse és magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. 1933-1944

ko15442.   book/bibliophilia, first edition   put into the basket

Eduard Mörike: Das Stuttgarter Hutzelmännlein.

München. én. Dietrich. 79 p. illustrated. cloth binding. German language.
size: 25x20 cm. shabby.

price: 10.43 EURO

Eduard Mörike: Das Stuttgarter Hutzelmännlein

ko15415.   book/city history   put into the basket

Gombos Zoltán: Régi kertek Pesten és Budán.

Bp. 1974. Natura. 270 p. illustrated. cloth binding. Hungarian language.
size: 29x20 cm.

price: 8.7 EURO

Gombos Zoltán: Régi kertek Pesten és Budán

ko15416.   book/city history   put into the basket

Haas Mihály: Baranya. Emlékirat, mellyel a Pécsett MDCCCXLV aug. elején összegyült magyar orvosok és természetvizsgálóknak kedveskedik nagykéri Scitovszky János pécsi püspök.

Hn. én. Kn. 374 p. boarding. Hungarian language.
size: 0x14 cm.

price: 8.7 EURO

Az 1845-ös kiadás reprintje.
Haas Mihály: Baranya. Emlékirat, mellyel a Pécsett MDCCCXLV aug. elején összegyült magyar orvosok és természetvizsgálóknak kedveskedik nagykéri Scitovszky János pécsi püspök

ko15417.   book/city history   put into the basket

Karácsonyi János: Békés vármegye története. I-III. kötet.

Bp. 2010. Históriaantik. 1134 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 25x16 cm.

price: 46.38 EURO

Karácsonyi János: Békés vármegye története.  I-III. kötet

ko15408.   book/city history   put into the basket

Ila Bálint-Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona I.

Budapest. 1964. Akadémiai. 438 p. illustrated. cloth binding. Hungarian language.
size: 28x21 cm. shabby.

price: 23.19 EURO

Ila Bálint-Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona I

ko15409.   book/city history   put into the basket

Kővári László: Erdély földe ritkaságai.

Bp. 2011. Históriaantik. 260 p. boarding. Hungarian language.
size: 21x14 cm.

price: 8.7 EURO

Az 1853-as kiadás reprintje.
Kővári László: Erdély földe ritkaságai

ko15411.   book/city history   put into the basket

Horváth M. Ferenc-Pintér Tamás (összeállító): Késő maradékainknak tétessen jegyzésben. Irásos emlékek Vác város múltjából. 1074-1990.

Vác. 1996. Kn. 939 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 0.87 EURO

Váci Történelmi Tár I.
Horváth M. Ferenc-Pintér Tamás (összeállító): Késő maradékainknak tétessen jegyzésben. Irásos emlékek Vác város múltjából. 1074-1990

ko15412.   book/city history   put into the basket

Tragor Ignác: Vác története 1848-49-ben.

Vác. 1998. V.M.E. 512 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 10.43 EURO

Tragor Ignác: Vác története 1848-49-ben

ko15413.   book/city history   put into the basket

Lugosi Lugo László: Tükörképek. Ludwig Rohbock nyomában.

Bp. 2003. Helikon. 156 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 18x16 cm.

price: 3.48 EURO

Lugosi Lugo László: Tükörképek. Ludwig Rohbock nyomában

ko15414.   book/city history   put into the basket

Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája. I-IV köt.

Ungvár. én. Kn. 1789 p. halfleather. Hungarian language.
size: 22x14 cm.

price: 52.17 EURO

Az 1881-es kiadás reprintje.
Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája. I-IV köt

ko15410.   book/city history   put into the basket

Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. I-V köt. kettőbe kötve.

Szabadka. 1991. Kn. 804 p. boarding. Hungarian language.
size: 20x13 cm.

price: 14.49 EURO

Az 1907-es kiadás reprintje.
Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. I-V köt. kettőbe kötve

ko15381.   book/art/fine art   put into the basket

Bajkay Éva (szerkesztő): Modern magyar litográfia. 1890-1930.

Miskolc. 1998. Miskolci Galéria. 222 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 23x16 cm.

price: 14.49 EURO

Bajkay Éva (szerkesztő): Modern magyar litográfia. 1890-1930

ko15382.   book/art/fine art   put into the basket

Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon.

Budapest. 1984. Corvina. 175 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 4.35 EURO

Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon

ko15384.   book/art/fine art   put into the basket

Rózsa György: Grafikatörténeti tanulmányok.

Budapest. 1998. Akadémiai. 165 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 4.35 EURO

Rózsa György: Grafikatörténeti tanulmányok

ko15385.   book/bibliography   put into the basket

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473-1800.

Budapest. 1999. Balassi. 372 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 23x16 cm.

price: 5.8 EURO

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában.  1473-1800

ko15386.   book/art/fine art   put into the basket

Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék 1921-1929.

Miskolc. 2001. Miskolci Galéria. 222 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 23x16 cm.

price: 14.49 EURO

Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék 1921-1929

ko15387.   book/bibliography   put into the basket

Erős László: Képeslapok könyve.

Bukarest. 1985. Kriterion. 103 p. illustrated. half cloth binding. Hungarian language.
size: 19x12 cm.

price: 2.32 EURO

Erős László: Képeslapok könyve

ko15388.   book/history of culture   put into the basket

Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchényi István megismeréséhez.

Bp. 1987. Országos Műszaki Információs Központ és . 188 p. illustrated. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 5.22 EURO

Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchényi István megismeréséhez

ko15389.   book/literature history   put into the basket

Wiegler Nyomán Benedek Marcell: A világirodalom története. I-II. köt. egybekötve.

Bp. 1921. Révai. 576 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 2.61 EURO

Kopott, aláhúzások.
Wiegler Nyomán Benedek Marcell: A világirodalom története. I-II. köt. egybekötve

ko15390.   book/literature history   put into the basket

Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről.

Bp. én. Athenaeum. 202 p. illustrated. half cloth binding. Hungarian language.
size: 22x17 cm.

price: 10.43 EURO

Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről

ko15391.   book/literature history   put into the basket

Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei.

Bp. 1982. Akadémiai. 373 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 10.43 EURO

A feleségéhez szóló kézírásos ajánlással!.
Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei

ko15392.   book/cook book, gastronomy   put into the basket

Ballai Károly(szerkesztő): A magyar vendéglátóipar története. A honfoglalás századától az 1848-49. szabadságharcig.

Bp. 1988. ÁKV. 424 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 6.96 EURO

I. köt. Unicus. (több nem jelent meg).
Ballai Károly(szerkesztő): A magyar vendéglátóipar története. A honfoglalás századától az 1848-49. szabadságharcig

ko15393.   book/law, law history, criminology   put into the basket

Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt.

Bp. 2010. Históriaantik. 377 p. boarding. Hungarian language.
size: 21x15 cm.

price: 8.7 EURO

Az 1872-es kiadás reprintje.
Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt

ko15394.   book/law, law history, criminology   put into the basket

Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig.

Bp. 2010. Históriaantik. 559 p. boarding. Hungarian language.
size: 21x15 cm.

price: 11.59 EURO

Az 1895-ös kiadás reprintje.
Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig

ko15395.   book/bank, numismatics, insurance   put into the basket

Hóman Bálint: Magyar pénztörténet. 1000-1325.

Bp. 1991. Maecenas. 710 p. velour. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 17.39 EURO

Hóman Bálint: Magyar pénztörténet. 1000-1325

ko15396.   book/city history   put into the basket

Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt.

Bp. 1971. Akadémiai. 402 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 13.04 EURO

Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt

ko15397.   book/cook book, gastronomy   put into the basket

Kovács Teréz: Házi cukrászda.

Bp. én. Kn. 104 p. . Hungarian language.
size: 20x14 cm.

price: 3.48 EURO

A Méhner féle kiadás reprintje.
Kovács Teréz: Házi cukrászda

ko15400.   book/history of culture   put into the basket

Sain Márton: Matematikatörténet ABC.

Bp. 1993. N. Tankönyvkiadó. 327 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 3.48 EURO

Sain Márton: Matematikatörténet ABC

ko15401.   book/history of culture   put into the basket

Ifj. Gazda-Sain: Fizikatörténeti ABC.

Bp. 1989. Tankönyvkiadó. 317 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 2.32 EURO

Ifj. Gazda-Sain: Fizikatörténeti ABC

ko15402.   book/politics   put into the basket

Károlyi Imre: A kapitalista világrend válsága.

Bp. 1931. Pantheon. 79 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 23x15 cm.

price: 3.48 EURO

Gerincen szakadás.
Károlyi Imre: A kapitalista világrend válsága

ko15403.   book/bank, numismatics, insurance   put into the basket

Harris, Robert: GOLD COINS OF THE AMERICAS WITH VALUES.

Florence, Alabama. 1971. Anco. 28 p. illustrated. cloth binding. English language.
size: 23x16 cm.

price: 5.22 EURO

Harris, Robert: GOLD COINS OF THE AMERICAS WITH VALUES

ko15404.   book/history/antiquity   put into the basket

Földi László (ford., Szerk.): Demosthenes válogatott beszédei.

Bp. 1903. Lampel. 87 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 23x16 cm. shabby.

price: 5.22 EURO

Földi László (ford., Szerk.): Demosthenes válogatott beszédei

ko15405.   book/judaica   put into the basket

Varga László (szerkesztő): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon.

Bp. 2005. Pannonica. 291 p. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 5.8 EURO

Varga László (szerkesztő): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon

ko15406.   book/psychology   put into the basket

Gary Chapman: A szeretet másik arca a HARAG.

Bp. 2013. Harmat. 175 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x13 cm.

price: 3.48 EURO

Gary Chapman: A szeretet másik arca a HARAG

ko15407.   book/school history, education   put into the basket

Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között.

Bp. 1981. Akadémiai. 671 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm. shabby.

price: 11.59 EURO

Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között

ko15257.   book/school history, education   put into the basket

Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein.I. 1790-1850.

Budapest-Szeged. 1994. ELTE. 391 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 7.25 EURO

Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein.I. 1790-1850

ko15243.   book/school history, education   put into the basket

Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen. 1715-1789.

Budapest. 2000. ELTE. 143 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 4.35 EURO

Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen. 1715-1789

ko15245.   book/school history, education   put into the basket

Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon. 1526-1788 (1798).

Budapest. 2003. ELTE. 123 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 4.35 EURO

Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon. 1526-1788 (1798)

ko15244.   book/school history, education   put into the basket

Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken. 1789-1919.

Budapest. 2000. ELTE. 208 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 4.35 EURO

Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken. 1789-1919

ko15383.   book/art/fine art   put into the basket

Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei II. 19-20. század.

Szeged. 1997. without publisher. 93 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 8.7 EURO

Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei II. 19-20. század

ko6218.   book/old paper   put into the basket

Számla! Korda Rt.( Könyv, kegytárgy) Budapest. 1934.

without place. without year. without publisher. . Hungarian language.
size: 30x20 cm.

price: 0.58 EURO

Számla! Korda Rt.( Könyv, kegytárgy) Budapest. 1934

ko7459.   book/old paper   put into the basket

RAMHARTER JÓZSEF Vászonkereskedés. Pozsony.

without place. 1910. without publisher. 1 p. . Hungarian language.
size: 29x23 cm.

price: 1.16 EURO

RAMHARTER JÓZSEF Vászonkereskedés. Pozsony

ko7458.   book/old paper   put into the basket

RAMHARTER JÓZSEF Vászonkereskedés. Pozsony.

without place. 1906. without publisher. 1 p. . Hungarian language.
size: 29x23 cm.

price: 1.16 EURO

RAMHARTER JÓZSEF Vászonkereskedés. Pozsony

ko7460.   book/old paper   put into the basket

RAMHARTER Vászonkereskedés. Pozsony.

without place. 1906. without publisher. 1 p. . Hungarian language.
size: 14x23 cm.

price: 1.16 EURO

RAMHARTER  Vászonkereskedés. Pozsony

ko7456.   book/old paper   put into the basket

Engel Márkusz Kereskedése Dunaszerdahely. Számla.

without place. 1925. without publisher. 1 p. . Hungarian language.
size: 15x22 cm.

price: 0.58 EURO

Engel Márkusz Kereskedése Dunaszerdahely. Számla

ko7467.   book/old paper   put into the basket

Szovjet est. 1949 Városi Színház Budapest.

without place. without year. without publisher. 2 p. . Hungarian language.
size: 19x27 cm.

price: 1.16 EURO

Szovjet est. 1949 Városi Színház Budapest

ko7469.   book/old paper   put into the basket

Meghívó A Schiller Estre. Budapest 1955.Magyar Néphadsereg Színház.

without place. without year. without publisher. 4 p. . Hungarian language.
size: 19x27 cm.

price: 1.74 EURO

Meghívó A Schiller Estre. Budapest 1955.Magyar Néphadsereg Színház

ko6242.   book/old paper   put into the basket

Reklám! Major Ákos Gyorsíró Szakiskola. 1939. Szeged.

without place. without year. without publisher. . Hungarian language.
size: 10x15 cm.

price: 0.58 EURO

Reklám! Major Ákos Gyorsíró Szakiskola. 1939. Szeged
<--      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49       -->
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page