vissza a leíráshoz    -->

Buza János: Historiográfiai vázlat 1867-1945 közötti ár- és bértörténetírásunkról.