embléma

Sós Antikvárium

alapítás éve 1985

Katalógus   in english   BelépésKönyv, könyvtár, térkép, metszet, levelezőlap, hagyaték folyamatos felvásárlása készpénzért, 49 éves szakmai tapasztalattal.

me2181.   metszet/Portré/Magyar   berak a kosárba

Chorin Ferenc.

Budapest. 1873. litográfia.
méret: 30x20 cm.
minimálisan foltos.

ár: 5000 FORINT

Chorin Ferencz,

jogtudor, országgyűlési képviselő, Ch. Áron főrabbi unokája, szül. 1842. máj. 11. Aradon; jogi tanulmányait részint külföldön, részint Bpesten végezte; 1866-ban jogtudor lett. Az ügyvédi vizsga letétele után Aradon telepedett le s 1869-72-ig ott ügyvédi gyakorlatot folytatott. Tevékeny részt vett a politikai életben és Atzél Péter főispánná történt kineveztetése után 1871-ben ennek kerületében, Aradon, balközépi programmal képviselővé választatott. Az 1872. választásoknál kisebbségben maradt. Ekkor ismét a városi ügyeknek szentelte erejét. 1874-ben az aradi ügyvédi kamara helyettes elnöke lett. 1875-ben ujra Arad képviselőjévé választatott szabadelvű párti programmal. 1878-ban ismét megválasztották; 1881-ben kisebbségben maradt és csak nehány hó mulva juthatott be a házba mint a baksai kerület képviselője; 1884 óta a szatmármegyei aranyos-medgyesi kerületet képviseli s egyuttal mint ügyvéd működik a fővárosban. Az 1875. országgyűlés alatt a közgazdasági kiegyezés ellen tartott beszéde feltűnést keltett. Az ellenzék megbízásából lapvezér lett az aradi Alföd politikai napilapnál.

Mint a képviselőház igazságügyi bizottságának előadója 1876-ban átdolgozta a váltótörvény-javaslatot. A jogi reformról, a királyi ügyészségek szervezetéről, a bűnvádi eljárásról czikksorozatok jelentek meg tőle Szokolyai «Törvényszéki Csarnoká»-ban (1872-75.)
Később a főrendiházi örökös tagjává nevezték ki C-t, aki ekkor már kikeresztelkedett. Elnöke és felvirágoztatója volt a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T.-nak. 1902-ben megalapította a Gyáriparosok Országos Szövetségét, melyet ő fejlesztett naggyá. 1903-ban került a főrendiházba s a delegációban vitt vezető szerepet, rendkívüli energiával és szaktudással képviselvén a magyar ipar érdekeit

Munkája: Chorin Ferencz programmbeszéde Aradon. Arad, 1875.
termék fotó

vissza
Sós Antikvarium 1056 Budapest Váci utca 73.   lap tetejére