<--    back to description       

: Maria Theresia Hispaniarum Infans, Christianiss Galliarum Regis Sponsa.