back to description    -->

Martin, Johan Fredrik (1755-1816): Utsigt af Stockholm fran Castelholmen pa Stadens őstra sida. Vue de Stockholm prise de Castelholmen du coté oriental de la ville.