back to description    -->

Zrinyi Miklós: Költői műveiből. Kiadja: Négyesy László.