<--    back to description       

Závodszky Géza: Az amerika-motívum és a polgárosodó Magyarország a kezdetektől 1848-ig.