back to description    -->

Závodszky Géza: Az amerika-motívum és a polgárosodó Magyarország a kezdetektől 1848-ig.