back to description    -->

Nogáll Károly: Emlékkönyv Pázmándi Horvát Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlékére.