embléma

Sós Antikvárium

alapítás éve 1985

Katalógus   in english   BelépésÜzletünk 1985-óta, mindig készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, hagyatékokat.

ko10897.   könyv/szociológia, szociográfia   berak a kosárba

Ifj. Fasang Árpád-Fodor András (szerkesztők): Hivatás és hitvallás. Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai. I-II. köt.

Budapest. 1998. Mundus. 1010 p. papírkötés. magyar nyelvű.
méret: 23x16 cm.

ár: 1200 FORINT

Tartalom
1. kötet
Ifj. Farsang Árpád: Útravaló 5
Fodor András: Katalizátorok 8
Tartalom 13
Hivatás és hitvallás
Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai
Antalóczy Zoltán: A 20. század végjátéka 35
Ádám Antal: Értelmiségi hivatás önmagamon lemérve (Vallomásos sorok egy geofizikustól) 43
Ágostházi László: Az értelmiségről a mai Magyarországon 46
Balázs Lajos: Ezredvégi számadás a "reál"-talentumokról 53
Balázs Nándor: Három kívánság 62
Balogh Ádám: Gondolatok a mai magyar értelmiségről és az orvostudományról 66
Balogh Balázs: Az optimista értelmiségről 74
Balogh Ernő: A mérnöki hivatástudatról, az elhivatottságról, és arról, amit emberi tisztességnek hívnak 77
Bartha József: Műszaki értelmiség? 86
Bácsy Ernő: "Az el nem ismert érdem hősei" - A reálértelmiség hivatásáról 90
Báldi Tamás: Hozzászólás a tudós értelmiség néhány problémájához az ezredforduló küszöbén 95
Bejczy Antal: Messzire nézzen, ki élni akar 123
Benczúr András: Informatika, információs társadalom és információs forradalom (részletek egy dékáni székfoglalóból) 130
Berczi István: Az értelmiség hivatása 143
Berencsi György: Sok az eszkimó és kevés a fóka - avagy az (kárpát-medencei, közép-, kelet-európai, magyar) értelmiség helyzete és problémái a Nyugat-Európa felé tartó Magyarországon 153
Berényi Dénes: Az értelmiség felelőssége ma 171
Bertók Lóránd: Van-e magyar tudomány? 175
Bittsánszky Géza: Néhány megjegyzés az értelmiség mivoltáról és hivatásáról 179
Callmeyer Ferenc: A reálértelmiség felelőssége 185
Czakó Kálmán Dániel: A megelőzés eszköze a képzés és a nevelés 188
Czvikovszky Tibor: Jóvátehetetlen mulasztások 203
Csányi Vilmos: Az értelmiségi kultúra 207
Csurgay Árpád: Az ezredforduló küszöbén. A kívánatos, a lehetséges és a tényleges jövőről 209
Diczig István: A műszaki értelmiség "felelőssége" a bűnözés megelőzésében 217
Duka Zólyomi Árpád: Létünk záloga az erős értelmiség 224
Fábry György: Az értelmiség... mint olyan 228
Finta József: Értelmiségi hivatás - építészi hivatás! (Lesz-e magyar építészet?) 231
Fodor András: Kutatók és nemzetstratégiák (Giordano Bruno késői utódainak válasza Barsiné Pataky Etelkának) 235
Frenkl Róbert: Mintaadás, értékközvetítés, tehervállalás 256
Fülöp László: gondolatok a magyar fellendülésről. A magyar (műszaki és természettudományos) értelmiség feladatairól a 20. század végén 264
Gáti Tamás: Metszet a "reál" értelmiségről 277
Gegus Ernő: Másképpen 280
Ginsztler János. A "futó idővel" okosan gazdálkodva 284
Gyürk István: A mérnök társadalmi megbecsülése 287
Halzl József: Újabb esély a megújulásra, a mentális rendszerváltozásra 290
Hankiss János: Kitörés a kiábrándulásból 296
Havass Miklós: A szeretetdeficit felszámolásának esélyei 306
Hámori József: Az értelmiséggé válás és az oktatás 316
Imre László: Felkészülés a környezetkímélő és megújuló energiaforrások hasznosításának korszakára 321
Juhász-Nagy Sándor: Értelmiségi korlátok, értelmiségi feladatok, értelmiségi jövő 326
Keszthelyi Lajos: Ötven év fizika 333
Kisida Elek: A magyar helyzetről - mellébeszélés nélkül 340
Kiss Ádám: A jövő kilátásai és a magyar reálértelmiség 342
Kopp Mária: Cooperatio bona, nihil aliud 356
Kovalszki Péter: A magyar (reál) értelmiségiek tennivalói 360
Kováts Ervin: Az értelmiség helyzetéről Magyarországon 365
Kubovics Imre: A magyar felsőoktatás fejlődésének tendenciái a második világháború után 373
Láng István: Felelősség a környezet- és természetvédelemben 383
Lipták Béla: sorsunk. Jövőnk 386
Lovas István: Az értelmiség mint a magyar polgárság megtestesítője 401
Lőwy Dániel: Ahogyan élsz 408
Meskó Attila: Közös feladatunk: a fenyegetett élet megőrzése 413
Méhes Károly: A féligazságok csapdája 426
Michelberger Pál: Állam és gazdaság 430
Monos Emil: A kutatóorvos egyénisége és hivatása 436
Nagy Zoltán: A követőkre talált gondolkodó emberekről 444
Naszlady Attila: Látni és láttatni 448
Náray-Szabó Gábor: Minőség 451
Nemesszeghy Ervin: Sciencia unit in fide 454
Németh Magda: Felelősek vagyunk! 458
Orosz László: Genetika, genetikai, genetikus 461
Osvay Károly: ...A csodákra még várni kell! Avagy természettudósok az információs társadalomban 473
Palotás Árpád: fiatal műszaki kutatók helyzete itthon és külföldön 481
Papp Lajos: A szívsebészeti ellátás etikai problémái 487
Papp László: A nyugati magyar értelmiségiek feladatairól 491
Papp Sándor: A specializáció mélyárkaiban 495
Pethes György: A tudományos értelmiség kötelezettségei 499
Petz Ernő: Az energiapolitika és az állam szerepe 503
Polónyi Károly: Felelősségtudat és alkalmazkodás az állandóan változó világhoz 513
Ponori Thewrewk Aurél: A (magyar) (reál) értelmiség hivatása 517
Prágay Dezső: Néhány javaslat az ország helyzetének javítására 521
Prekopa András: Vivat Professores 525
Pungor Ernő: Magyarország fejlődéséért 530
II. kötet
Rapcsák András: Hivatás és feladatok 585
Rédei György: A tanult ember felelőssége 594
Roska Tamás: Valahol otthon kell lennünk - a globalizálódó világban is 601
Sík Tibor: Értékmegőrzés, fejlesztés, kibontakozás 604
Sineger Eleonóra: Az önvizsgálat ideje 609
Skrapits Lajos: Egy "kisebbségi" gondolatai - hivatásról és hitvallásról 615
Sohár Pál: A magyar értelmiség hivatása 618
Solti László: A tudomány felelőssége, avagy: megtiltható-e a kutatás? 627
Solymosi Frigyes: Feszültségek a magyar tudományban 632
Szabó József: Akik az igazságot keresik (az értelmiség és a honvédelem) 636
Szathmáry Zoltán: Mi lesz veled magyar (kultúra)? 641
Szálka Miklós: A mérnökök társadalmi szerepvállalása a rendszerváltozás után 654
Szebényi Imre: Gondolatok a reális és szakszerű kompromisszum kérdéséhez 660
Szendrő Péter: "...Ki viszi el innen a sötétséget...?" 662
Szentirmai Attila: Egy biológus gondolatai közoktatásunk problémáiról 669
Szentiványi Tibor: Mi a baj? Kell-e változtatni? Hogyan tovább? Gondolatok a magyar értelmiség helyzetéről 688
Szolcsányi János: Jövőnk záloga: az értelmiség felelősségérzete 695
Szolcsányi Pál: A szellemfilozófiai elvárás 700
Szollár Lajos: Építs házat, ültess fát, nemezz gyermeket! 709
Takács István: Mértéktartásra és önismeretre törekedve 720
Tarnay Kálmán: Értékek - értékítéletek 724
Toró Tibor: Vallomásféle a Bolyai szimbólumról és az erdélyi magyar értelmiségi létről 730
Tóth András: Kiből lehet értelmiségi, és mi a tennivalója a mai Magyarországon? 734
Trunkó László: A "fölösleges ember", avagy a mélyreható ökológiai, gazdasági és társadalmi válság "eredménye" 739
Tunyogi András: A "számolástudók" felelőssége 746
Venetianer Pál: Eretnek gondolatok az értelmiség hivatásáról 754
Végh László: Összeomlás vagy átmenet? 758
Vicsek Tamás: A nemzetközi mércéhez igazodva 763
Vida Gábor: sötét gondolatok a részről és egészről s a tudományról 766
Vizi E. Szilveszter: A magyar értelmiség szerepe a 21. század tudás alapú társadalmában 771
Záhonyi Lóránt: Az (magyar) élet és lélek védelme 775
Egy könyv útjára indul
Az (magyar) értelmiség hivatása c. kötet visszhangja
Bodó Márton: A nagy titok 791
Buvári Márta: Az értelmiség és a rendszerváltozás 794
Couderc Jean-Mary: A kétségek között őrlődő értelmiségről 797
Debreczeni József: Értelmiség és politika, 800
Entz Géza: A magyar értelmiség hivatásáról 805
Isépy Tamás: Fésületlen gondolatok az értelmiség kórlapjáról 808
Kerényi Zsolt: Kis gondolatok az "értelmiségről" 813
Kodolányi Gyula: rosszkedv és elpocsékolt idő 816
Koncz Gábor: Kihívások és felelősség 822
Révész Sándor: A különbségek rendje 825
Skrabski Árpád: civil kurázsi 829
Speidl Zoltán: Értelmiség és közösség 833
Szabó-Pelsőczi Miklós: Új gazdasági és pénzügyi egyensúlyok felé 837
Tóth Gy. László: Süketek párbeszéde a magyar értelmiség hivatásáról 859
Függelék
A kötet szerzői 865
Névmutató 1011.
termék fotó

vissza
Sós Antikvarium 1056 Budapest Váci utca 73.   lap tetejére