logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

me4435.   engraving/Portrait/Hungarian   put into the basket

Rohn: Almási Balogh Pál.

Pest. 1869. lithography.
size: 15x15 cm.
page: 31x22 cm.
stained.

price: 12.5 EURO

Balogh Pál (almási),

hasonszenvi orvostudor, a m. tud. akadémia rendes tagja, szül. 1794. okt. 18. Nagy-Barczán, alsóbb iskoláit Rimaszombaton végezte, honnan 1810-ben Sárospatakra s 1814. Kézsmárkra ment a törvény hallgatására; ekkor a franczia s olasz nyelvet is megtanulta. Visszatért ismét Sárospatakra, hol elvégezte tanulmányait és az angol nyelvet is elsajátította. 1817-ben Pestre jött az orvosi tudományok hallgatása végett és azokat 1822. el is végezte, mire a következő évben orvosi oklevelet nyert. 1825-ben bejárta Németországot, hol az akkoriban keletkezett hasonszenvi-gyógymód elveivel is bővebben megismerkedett. Mint Hahnemann követője tért vissza hazájába s 1826 óta az új gyógyiskola elvei mellett hiven megmaradt. A magyar tud. akadémia első nagygyűlésén 1831. febr. 17. levelező tagjává választotta; rendes taggá lett 1835. szept. 14. A berlini s lyoni orvosi társaságok 1834-ben szintén levelező tagjukká választották. Az 1846-47-ben alakult hasonszenvi egyletnek jegyzője volt. 1847-ben a velenczei congressuson a m. orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartott VIII. nagygyűlését képviselte. Az iparegyesület eszméje tőle származott, az állatvédő egyesület szintén az ő műve volt. 1856. nyáron ismét külföldre ment és huzamosabb ideig tartózkodott Párisban, Londonban és Brüsselben. 1865-ben élénk részt vett a magyar hasonszenvi orvosegylet szervezésében, mely megalakulása után még azon év decz. 28. elnökévé választotta. Meghalt 1867. szept. 11. Pesten.
Szinnyei.
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page