logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

me2197.   engraving/Portrait/Hungarian   put into the basket

Lechner Ágost.

Budapest. 1873. lithography.
size: 30x20 cm.
minimaly stained.

price: 8.33 EURO

Lechner Ágost

jogi doktor, egyetemi tanár, főrendiházi tag, L. József országos építészeti főigazgató és Kugler Amalia fia, szül. 1834. nov. 1. Budán; a gymnasiumot a kegyesrendiek budai főgymnasiumában, a jogi tanulmányokat a pesti s bécsi egyetemeken elvégezve, tanári s doktori oklevelet nyert. 1856. szept. 7. a pozsonyi akadémia tanársegédének neveztetett ki; egyszersmind helyettesítette 1861-ig a magyar magánjog és történelem, 1861-66-ig a statisztika előadóját. 1861. deczember 7. rendkívüli tanárrá, 1866. nov. 28. rendessé lett a pozsonyi kir. jogakadémián és 1867-ig a statisztikát tanította. Az 1867-68. tanévtől 1869-ig a magyar jogtörténetet, közjogot, a közigazgatási s pénzügyi törvényismét adta elő. 1866-tól államvizsgálati bizottsági tag volt. 1868-ban ideiglen az igazgatói teendőket végezte. 1869. szept. 25. kinevezték a pesti egyetemre, hol akkor új tanszék rendeztetett, a közigazgatási s pénzügyi jog rendes tanárává, melyhez 1872-ben hozzákapcsolták a közjogot is; az 1873-74. tanévben a dékáni hivatalt viselte, az 1885-86-ban pedig a rektori méltósággal tisztelték meg. Közjogi előadásaiban a történeti fejlődésre is figyelemmel van. A II. alapvizsgálat tagja s az államtudományi államvizsgálati bizottságelnöke. 1893-ban kineveztetett förendiházi taggá; tagja a közjogi, törvénykezési s a naplóbirálóbizottságnak és póttagja a királyi és országos legfőbb fegyelmi biróságnak.
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page