logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

book/history/Hungarian/1527-1711


ko366.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Bethlen Gábor emlékezete.

Budapest. 1980. Európa. 646 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x11 cm.

price: 0.85 EURO

Bethlen Gábor emlékezete

ko2118.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században I.

Budapest. 1986. Helikon. 352 p. illustrated. cloth binding. Hungarian language.
size: 23x18 cm.

price: 4.23 EURO

Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században I

ko4220.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén.

Budapest. 1976. Gondolat. 291 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 18x12 cm.

price: 1.13 EURO

Magyar História.
Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén

ko7798.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Esze-Köpeczi: Esze Tamás.

Budapest. 1951. Művelt Nép. 83 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x14 cm.

price: 1.41 EURO

Esze-Köpeczi: Esze Tamás

ko7896.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Demény-Pataki: Székely oklevéltár. Udvarhely széki törvénykezési jegyzőkönyvek. 1569-1591.

Bukarest. 1983. Kriterion. 395 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 2.25 EURO

Demény-Pataki: Székely oklevéltár. Udvarhely széki törvénykezési jegyzőkönyvek. 1569-1591

ko7897.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Demény-Pataki: Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek. 1591-1597.

Bukarest. 1985. Kriterion. 435 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 2.25 EURO

Demény-Pataki: Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek. 1591-1597

ko8033.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Szamosközy István: Erdély története.

Budapest. 1981. Európa, Széirodalmi, Kriterion. 550 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x11 cm.

price: 1.69 EURO

Szamosközy István: Erdély története

ko8206.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek.

Marosvásárhely. 1994. Mentor. 66 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 23x16 cm.

price: 1.13 EURO

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek

ko8781.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus. (Wesselényi Ferenc és Széchy Mária).

Budapest. 1987. Helikon. 241 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x12 cm.

price: 1.13 EURO

R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus. (Wesselényi Ferenc és Széchy Mária)

ko15120.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Helmár Ágost: Heltai Gáspár "Magyar krónikája".

Pozsony. 1874. without publisher. 17 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 22x14 cm.

price: 2.25 EURO

Klny.
Helmár Ágost: Heltai Gáspár

ko15289.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája.

Budapest. 2004. Heraldika. 249 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 2.54 EURO

Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája

ko15322.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

FRAKNÓI VILMOS: XI. Incze pápa és Magyarország felszabadítása a török uralom alól.

Budapest. 1886. Szent István T. 267 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 23x15 cm.

price: 19.72 EURO

Az eredeti borító belekötve.
FRAKNÓI VILMOS: XI. Incze pápa és Magyarország felszabadítása a török uralom alól

ko15325.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Fraknói Vilmos Szerkesztő: Magyar országgyűlési emlékek. I. köt. 1526-1536.

Bp. 1874. Ráth Mór. 650 p. half cloth binding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 16.9 EURO

Fraknói Vilmos Szerkesztő: Magyar országgyűlési emlékek. I. köt. 1526-1536

ko15326.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Fraknói Vilmos Szerkesztő: Magyar országgyűlési emlékek. II. köt. 1537-1545.

Bp. 1875. Ráth Mór. 688 p. half cloth binding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 16.9 EURO

Fraknói Vilmos Szerkesztő: Magyar országgyűlési emlékek. II. köt. 1537-1545

ko15327.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlések története. I. köt. 1526-1536.

Bp. 1874. Ráth Mór. 235 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 16.9 EURO

Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlések története. I. köt. 1526-1536

ko15328.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlések története. II. köt. 1537-1545.

Bp. 1875. Ráth Mór. 167 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x16 cm. shabby.

price: 16.9 EURO

Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlések története. II. köt. 1537-1545

ko15339.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Fekete Lajos: A törökori Váv egy XVI. századi összeírás alapján.

Bp. 1842. MTA. 88 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 23x15 cm. shabby.

price: 5.63 EURO

Fekete Lajos: A törökori Váv egy XVI. századi összeírás alapján

ko15345.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Zsilinszky Mihály: Az 1637-38-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez.

Bp. 1886. MTA. 51 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x16 cm. shabby.

price: 3.38 EURO

Zsilinszky Mihály: Az 1637-38-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez

ko15346.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Deák Farkas: Adatok a Nagy Csáky István életéből.

Bp. 1877. MTA. 39 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 3.38 EURO

Deák Farkas: Adatok a Nagy Csáky István életéből

ko15347.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Zsilinszky Mihály: Az eperjesi tanácskozmány 1647-48-ban.

Bp. MTA. 1887. 54 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

price: 3.38 EURO

Zsilinszky Mihály: Az eperjesi tanácskozmány 1647-48-ban

ko15348.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Walter Gyula: Képek a hazai ellenreformáció mozgalmaiból a XVII. század végén.

Esztergom. 1896. Bezárovits Ny. 54 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 22x14 cm.

price: 4.23 EURO

Walter Gyula: Képek a hazai ellenreformáció mozgalmaiból a XVII. század végén

ko15361.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek.

Marosvásárhely. 1993. Mentor. 66 p. illustrated. paperbinding. Hungarian language.
size: 23x16 cm.

price: 3.38 EURO

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek

ko15377.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Gyárfás István: Dobó István Egerben.

Bp. 2012. Históriaantik. 82 p. boarding. Hungarian language.
size: 21x15 cm.

price: 5.63 EURO

Az 1879-es kiadás reprintje.
Gyárfás István: Dobó István Egerben

ko15378.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Thúry József: Török történetírók. II. 1521-1566.

Bp. 2010. Históriaantik. 426 p. boarding. Hungarian language.
size: 21x15 cm.

price: 11.27 EURO

Az 1896-es kiadás reprintje.
Thúry József: Török történetírók. II. 1521-1566

ko15380.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje. 1505-1558.

Bp. 1914. M. Tört. Társ. 458 p. illustrated. half cloth binding. Hungarian language.
size: 21x15 cm.

price: 16.9 EURO

Magyar Történet Életrajzok.
Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje. 1505-1558

ko15482.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben. 1690-1740.

Bp. 1988. Akadémiai. 476 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 10.14 EURO

Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben. 1690-1740

ko15601.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Ráday Pál: Iratai. I-II. köt.

Bp. 1955-61. Akadémiai. 1388 p. illustrated. half cloth binding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 16.9 EURO

Ráday Pál: Iratai. I-II. köt

ko15638.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert (1574-1633).

Bp. 1897. Magyar Történelmi Társulat. 243 p. illustrated. cloth binding. Hungarian language.
size: 25x17 cm. shabby.

price: 19.72 EURO

Magyar Történeti Életrajzok.
Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert (1574-1633)

ko15652.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Salamon Ferencz: Magyarország a török hódítás korában.

Bp. 1886. Franklin. 472 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 19x13 cm. shabby.

price: 19.72 EURO

Salamon Ferencz: Magyarország a török hódítás korában

ko16439.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Bethlen Miklós: Önéletírása. I-II. köt.

Bp. 1955. Szépirodalmi. 833 p. illustrated. cloth binding. Hungarian language.
size: 21x15 cm.

price: 4.23 EURO

Magyar Századok.
Bethlen Miklós: Önéletírása. I-II. köt

ko16595.   book/history/Hungarian/1527-1711   put into the basket

Cornaro, (Federico) Frigyes: Velenczei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről.

Bp. 1891. without publisher. 415 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 30x23 cm.

price: 140.85 EURO

Sérült, javított kiadói papírkötésben.
Tóth Kálmán tulajdonosi aláírásával,és Thaly Kálmántól ajándékozási bejegyzéssel.
Cornaro, (Federico) Frigyes: Velenczei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page