logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ko5877.   book/history/Hungarian/1712-1825   put into the basket

Tóth-Szabó Pál: Mallyó József.

Budapest. 1901. without publisher. 11 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x15 cm.

price: 0.81 EURO

Különlenyomat.
Mallyó József,

jászó-premontrei kanonok, M. Mátyás és Haray Katalin fia, szül. 1744. aug. 10. (kereszteltetett) Hliniken (Trencsénm.); atyját korán elvesztvén, özvegy anyja nevelte s kilencz éves korában Nagyszombatba ment a gymnasium alsó osztályába; 1758-60-ig mint trencséni convictor a felsőbbeket végezte s Komáromba ment a rhetorikai osztályba, melyet Győrben folytatott. 1762-ben Nagyszombatban a bölcseletet, 1766-67. a hazai törvényt ugyanott hallgatta, hol Kovachich Márton volt iskolatársa. Ezután Szakmáry András ügyvédhez ment gyakorlatra Lévára; 1770. azonban visszatért Nagyszombatba, hol a birodalmi s római jogot tanulta. 1771-ben Jászón a premontréi rendbe lépett. Fölszenteltetése után több helyt tanárkodott, 1772-ben levéltárnok és a rendi könyvtár őre, 1780. jún. 4-től plébános Mindszenten, 1810. jászókerületi alesperes. Nagyszerű éremgyűjteményt szerzett, mely a magyar és erdélyországi fejedelmek pénzeire nézve teljesnek mondható és a jászói könyvtárban őriztetik. Meghalt 1818. okt. 20.
-------------------------------------------
Tóth-Szabó Pál,

bölcseleti doktor, prémontrei tanár, egyetemi magántanár, szül. 1872. jan. 28. Hidvégardón (Abaujm.), 1892. szept. 8. lépett a Jászó-prémontréi rendbe; 1896. szept. 16. fölszenteltetett; 1898. főgymnasium tanár volt Nagyváradon; 1907. óta a egyháztörténelem tanár a Norbertinumban és az egyetemen a XIV-XVI. század történelmének magántanára Budapesten. A M. Néprajzi társaság a Szent István társulat a Szigligeti, a M. Történelmi és a Heraldikai s geneologiai társaságok rendes tagja.

Munkái:

1. A magyar főpapság a rendi alkotmányban a vegyes királyok alatt. Bpest, 1898.

2. Magyarország a XV. század végén pápai suplicatiók világánál. U. ott, 1903. (Különny. a Századokból.)

3. Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. U. ott, 1904. (Értekezések a tört. tud. köréből XIX. 10.).

4. Nagyvárad az erdélyi fejedelmek és a török uralom korában. Nagyvárad, 1904.

5. Jászó főkegyúri jog történetében. Bpest, 1905. (Különny. a Századokból).

6. Szathmári György primás (1457-1524.). U. ott, 1906. (M. Tört. Életrajzok XII. 1-3. rajzokkal és hasonmásokkal).
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page