logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ko2237.   book/natural science/physics   put into the basket

Max Born: Der Aufbau der Materie. Drei Aufsatze über moderne Atomistik und Elektronentheorie.

Berlin. 1922. Julius Springer. 86 p. paperbinding. German language.
size: 21x15 cm.

price: 5.23 EURO

Born, Max (szül. 1882. dec. 11. Breslau, Németország � megh. 1970. jan. 5. Göttingen), német fizikus, 1954-ben nyerte el a fizikai Nobel-díjat a német Walther Bothe társaságában, a szubatomi részecskék viselkedésének statisztikai leírásáért.
1921-ben, abban az évben, amikor a Göttingeni Egyetemen az elméleti fizika professzora lett, Born megadta a hômennyiség nagyon pontos definícióját, és így a termodinamika elsô fôtételét matematikailag a legkielégítôbben fogalmazta meg. 1926-ban, miután tanítványa, Werner Heisenberg megalkotta az új kvantumelmélet elsô törvényeit, Born együttmuködött vele, hogy matematikailag is megfelelô leírást dolgozzanak ki. Valamivel késôbb, amikor Erwin Schrödinger közzétette kvantummechanikai hullámegyenletét, Born megmutatta, hogy az egyenlet megoldásának fizikailag fontos statisztikus jelentése van. Born vezette be a Born-közelítésnek nevezett hasznos technikát is az atomi részecskék szóródásával kapcsolatos problémák megoldására. Ô és J. Robert Oppenheimer kezdeményezték a molekulák elektronszerkezetével foglalkozó számítások ma már széles körben használt egyszerusítését.
1933-ban Born elmenekült a nácik elôl, professzor lett a Cambridge-i Egyetemen. 1934-ben vette fel a brit állampolgárságot. 1953-ban, nyugdíjba vonulása után visszatért Göttingenbe.
Max Born
(b. Dec. 11, 1882, Breslau, Ger. [now Wroclaw, Pol.]--d. Jan. 5, 1970, Göttingen, W.Ger.), German physicist, winner of the Nobel Prize for Physics in 1954, with Walther Bothe of Germany, for his statistical formulation of the behaviour of subatomic particles. His studies of the wave function led to the replacement of the original quantum theory, which regarded electrons as particles, with an essentially mathematical description representing their observed behaviour more accurately.

Born earned a Ph.D. in physics from the University of Göttingen in 1907 and eventually began teaching there. In 1921, the year he became professor of theoretical physics at Göttingen, Born produced a very precise definition of quantity of heat, the most satisfactory mathematical statement of the first law of thermodynamics. In 1926, after his student Werner Heisenberg had formulated the first laws of a new quantum theory, Born collaborated with him to develop the mathematical formulation that would adequately describe it. Somewhat later, when Erwin Schrödinger put forward his quantum mechanical wave equation, Born showed that the solution of the equation has a statistical meaning of physical significance. Born's interpretation of the wave equation proved to be of fundamental importance in the new theory of quantum mechanics. Born also introduced a useful technique, known as the Born approximation, for solving problems concerning the scattering of atomic particles. He and J. Robert Oppenheimer initiated a widely used simplification of the calculations dealing with electronic structures of molecules.

In 1933 Born fled the Nazis and became Stokes lecturer at the University of Cambridge. He was elected to the Tait chair of natural philosophy at the University of Edinburgh in 1936, becoming a British subject in 1939. After his retirement in 1953 Born returned to Göttingen.
Max Born
By courtesy of Godfrey Argent; photograph, Walter Stoneman
(b. Dec. 11, 1882, Breslau, Ger. [now Wroclaw, Pol.]--d. Jan. 5, 1970, Göttingen, W.Ger.), German physicist, winner of the Nobel Prize for Physics in 1954, with Walther Bothe of Germany, for his statistical formulation of the behaviour of subatomic particles. His studies of the wave function led to the replacement of the original quantum theory, which regarded electrons as particles, with an essentially mathematical description representing their observed behaviour more accurately.

Born earned a Ph.D. in physics from the University of Göttingen in 1907 and eventually began teaching there. In 1921, the year he became professor of theoretical physics at Göttingen, Born produced a very precise definition of quantity of heat, the most satisfactory mathematical statement of the first law of thermodynamics. In 1926, after his student Werner Heisenberg had formulated the first laws of a new quantum theory, Born collaborated with him to develop the mathematical formulation that would adequately describe it. Somewhat later, when Erwin Schrödinger put forward his quantum mechanical wave equation, Born showed that the solution of the equation has a statistical meaning of physical significance. Born's interpretation of the wave equation proved to be of fundamental importance in the new theory of quantum mechanics. Born also introduced a useful technique, known as the Born approximation, for solving problems concerning the scattering of atomic particles. He and J. Robert Oppenheimer initiated a widely used simplification of the calculations dealing with electronic structures of molecules.

In 1933 Born fled the Nazis and became Stokes lecturer at the University of Cambridge. He was elected to the Tait chair of natural philosophy at the University of Edinburgh in 1936, becoming a British subject in 1939. After his retirement in 1953 Born returned to Göttingen.
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page