logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ko12091.   book/history/universal/Europe   put into the basket

Finnek, Észtek. A magyarok északi testvérnépei.

Budapest. 1928. Egy. Ny. 335 p. illustrated. boarding. Hungarian language.
size: 23x15 cm.

price: 3.38 EURO

Tartalom
Gróf Teleki Pál: Ajánlás 5
Madai Gyula: A finn testvérekhez 7
Gróf Teleki Pál: Finn- és Észtország világhelyzete 9
Kogutowicz Károly: Finnország földrajza 19
Karl János: Finnország növény- és állatvilága 27
Haltenberger Mihály: Észtország természeti viszonyai 39
Zsirai Miklós: A finnség őstörténete 48
Szinnyei József: A finn-magyar nyelvrokonság 56
Solymossy Sándor: A finnek és észtek néprajza 66
Koch Ferenc: Finn- és Észtország településföldrajza 82
Weöres Gyula: Finn- és Észtország története 96
Faragó József: A finnek társadalmi élete 106
Virányi Elemér: Az észt nép társadalmi viszonyai 129
Stolp Ödön: Finnország földmívelése 143
Sibelka-Perleberg Arthur: Észtország mezőgazdasága 168
Fehér Dániel: A finn erdészet 177
Görgey István: Finn- és Észtország ipara, kereskedelme és halászata 196
Csekey István: Finn- és Észtország jogfejlődése és mai joga 218
Jungerth Mihály: A finnek és észtek kultúrfejlődése és szellemi élete 248
Bán Aladár: A finn és észt irodalom története 267
Spur Endre: A finn és észt népi zene és ének 283
Hubay Jenő: A finnek és az észtek zeneművészete 297
Felvinczi Takács Zoltán: Északi rokonaink művészete 306
Horger Antal: A magyar és finn nyelvészek érintkezése 323
A finn és észt nemzet közös himnusza.
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page