logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ke205.   manuscripts   put into the basket
.

price: 10 EURO

Gratz Gusztáv levele, Kökény Lajosnak

1940

.....

Gratz Gusztáv (Gölnicbánya, 1875. márc. 30. – Bp., 1946. nov. 21:): publicista, miniszter, közgazdasági és történetíró, az MTA l. tagja (1941). Kolozsvárott és Bp.-en végezte jogi tanulmányait. 1899-ben a Huszadik Század c. folyóirat és a Társadalomtudományi Társ. egyik létrehozója. Az utóbbiból 1906-ban más konzervatív tagokkal együtt kivált. Ekkor alkotmánypárti, majd 1910-től munkapárti képviselő. 1912-től a Gyáriparosok Országos Szövetségének (GYOSZ) ügyvezető ig.-ja. 1917. jún. 15-től szept. 16-ig az Esterházy-kormány pénzügyminisztere. Részt vett a breszt-litovszki és a bukaresti béketárgyalások gazdasági tanácskozásaiban. 1918–19-ben a bécsi ellenforradalmi komité egyik vezetője. 1919. nov. 22-től Mo. bécsi követe, 1921. jan. 17-től Károly kir. első visszatérési kísérletéig (1921. ápr. 12-ig) a Teleki-kormány külügyminisztere. Részt vett az októberi második királypuccs előkészítésében, ennek meghiúsulta után rövid ideig fogságban volt, majd publicisztikai, történetírói és közgazdasági tevékenységet folytatott. 1924-ben Bleyer Jakabbal együtt megalapította az Ungarländischer Deutscher Volksbildungs-Vereint (Magyarországi Németek Közművelődési Egyesülete). Szerk. az Ungarisches Wirtschaftsarchiv c. gazdasági évkönyvet és A bolsevizmus Magyarországon c. cikkgyűjteményt. – F. m. Tisza Kálmán (Bp., 1902); Nemzetközi jog (2. kiad., Bp., 1906); A dualizmus kora, 1867–1918 (I–II. Bp., 1934); A forradalmak kora (Bp., 1935). – Irod. G. G. (Akad. Ért. 1947.).
all pictures in large
  1. product image
  2. product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page