logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ko899.   book/politics

A f. év julius 21-én kelt 1. f. leiratra a képviselőház által augusztus 8-án Deák Ferencz inditványára egyhangulag elfogadott fölírás.

Pest. 1861. Landerer és Heckenast. 24 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 27x20 cm. stained. shabby.

SOLD

Hátsó borítón tulajdonosi bejegyzés.
"A szónok a hatalmi igény ellen a nemzet jogát védi, felemelkedik a hazafias elszántság pathoszához, hol a nemzet joga és igazsága egybefolyik az emberiség jogával, az erkölcsi igazsággal. Tisza Kálmán, a határozati párt vezére, kijelentette, hogy a feliratban «erős meggyőződését, legszentebb elveit, egészen lelkének titkos sejtelméig találja kifejezve». Maga Kossuth, ki pedig politikájának kudarcát látta abban, ha a nemzet törvényes ellenállásra szorítkozik, e szavakkal méltatta Deák érdemeit: «Deák mint a törvényesség embere a nemzet jogait törvényes téren férfiasan megvédette. Ha ezután törésre kerül a dolog, Isten, világ s a történelem előtt csakis az osztrák házra hárulhatand a felelősség». De nemcsak a nemzet ünnepelte nagy fiát; az egyszerű képviselő, mint a nemzet élő lelkiismerete, mint a jog képviselője úgy az elnyomással mint a forradalommal szemben helyet foglalt Európa nagy férfiai között. A művelt európai közvélemény ezóta azonosította Deákot Magyarországgal." /Wikipédia/.
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page