logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ko16318.   book/ethnography, folk art   put into the basket

Magyar Zoltán: A Magyar történeti mondák katalógusa I-XI. kötet (12 darab) TELJES!.

Budapest. 2018. Kairosz. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

price: 75 EURO

A magyar történeti mondák katalógusa a nemzetközi folklorisztika első olyan tudományos monográfiája, amely típus- és motívumindex formájában, hatalmas adatbázis alapján mutatja be egy (európai) nép folklórjának azt a szegmensét, amely a történelmi és kultúrtörténeti emlékezetre reflektál népköltészeti (prózaepikai) formában. E kézikönyvsorozat a benne szereplő kulturális örökség révén sok-sok generáció teremtő képzeletvilágát, ezerszáz év történelmének lokális és nemzeti hagyományait összegzi és rendszerezi. Olyan szellemi katedrális ez, amely az európai kultúrkör minden bizonnyal tematikailag legváltozatosabb mondavilágát örökíti meg.

MAGYAR ZOLTÁN


Magyar Zoltán (1967) az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Eddig 87 önálló kötete és közel kétszáz egyéb tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelven.
Magyarországon kívül tíz országban végzett néprajzi terepmunkát.
Alapító szerkesztője a Magyar Népköltészet Tára, a Documentatio Folkloristica és a Documentatio Epica című szövegfolklorisztikai könyvsorozatoknak. Fő kutatási területei: folklórszövegek tudományos rendszerezése, történeti mondák, magyar néphit és szentkultusz, mesemondók repertoárja.
all pictures in large
  1. product image
  2. product image
  3. product image
  4. product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page